Berichten

Veldnorm kindermis-handeling beschikbaar

1-7-2013
De veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor de ziekenhuizen is nu beschikbaar op de NVK-website.

Doel van de veldnorm is te zorgen dat voor elke partij in het ziekenhuis duidelijk is wat van wie verwacht mag worden aan taken en verantwoordelijkheden als sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Het document is ontwikkeld op initiatief van de Inspectie door de beroepsgroepen werkzaam op de SEH in ziekenhuizen. De NVK was eveneens bij de ontwikkeling betrokken en heeft de richtlijn geaccordeerd. De veldnorm zal door de Inspectie worden opgenomen in het reguliere toezicht.

De Veldnorm is ondergebracht onder tabblad Kwaliteit, pagina Kwaliteitsdocumenten.

Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor de ziekenhuizen

Aanbiedingsbrief van de Inspectie

Mijn sectie