Berichten

Brochures over Vaccinatie in de reformatorische gezindte

5-5-2013
De academische werkplaats AMPHI heeft onderzoek gedaan naar de acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte. Dit onderzoek wees uit dat voor reformatorische ouders religieuze argumenten een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming over vaccinatie, ook voor ouders die besloten hun kind wel te laten vaccineren.

Medische professionals bleken zich in hun voorlichting juist te focussen op medische aspecten. Om de voorlichting beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van reformatorische ouders heeft AMPHI samen met de patiëntenvereniging NPV twee brochures ontwikkeld: een voor ouders en een voor medici.

De brochures zijn is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek naar besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte van GGD-arts Helma Ruijs.

Brochure 'Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid'(voor ouders) 

Brochure 'Vaccinatie in de reformatorische gezindte' (voor medici)

Bron:

www.nvpzorg.nl  
www.academischewerkplaatsamphi.nl

Mijn sectie