Berichten

Aanvullend advies mazelen voor kinderartsen

3-7-2013
De sectie Pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII)van de NVK heeft in overleg met het NVK-bestuur een aanvullend advies opgesteld voor kinderartsen in verband met de huidige uitbraak van mazelen in de zogeheten ‘biblebelt’.

Het advies van de sectie is aanvullend op de richtlijnen van het RIVM-LCI-Cib (Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding, Centrum infectieziektenbestrijding). Het aanvullend advies betreft het beleid ten aanzien van patiënten met risico op een ernstig beloop maar met een normaal immuunsysteem, en patiënten met risico op een ernstig beloop maar met een gecompromitteerd immuunsysteem. Updates van dit aanvullend advies worden via NVK Nieuwsmail bekend gemaakt. 

Aanvullingen SPII op de RIVM-LCI-Cib richtlijnen over mazelen 3-7-2013 

Ten aanzien van gezonde kinderen verwijst de sectie naar de adviezen van RIVM-LCI-Cib:

Naar de RIVM-LCI-richtlijn Mazelen


Nadere informatie over de mazelenuitbraak

Vaccinatiecampagne
Het ministerie van VWS heeft vorige week besloten om kinderen tussen 6 en 14 maanden oud die mogelijk in contact komen met mazelenpatiënten een extra (vroegtijdige) vaccinatie aan te bieden. De NVK heeft dit aanbod van de minister ondersteund en de oproep gedaan aan ouders op hun niet ingeënte kinderen alsnog te vaccineren.
Meer informatie over de vaccinatie-campagne en overig nieuws over de epidemie op de website van het RIVM: 

Naar actuele informatie van het RIVM over de mazelen-uitbraak

Brochures voor ouders en medici
Recent heeft de Nederlandse Patiënten Vereniging (NVP) twee brochures (voor ouders en medici) gepubliceerd over vaccinatie in de reformatorische gezindte. De brochures zijn ontwikkeld naar aanleiding van en gebaseerd op het onderzoek naar besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte van GGD-arts Helma Ruijs ("Acceptance of Vaccination among Orthodox Protestants in The Netherlands").

Naar brochures over vaccinatie in de reformatorische gezindte

Mijn sectie