Berichten

Aanmelding discussieavond Synergietraject gestart

25-8-2013

NVK-leden kunnen zicht vanaf vandaag aanmelden voor de discussieavond over het Synergietraject met het bestuur op woensdagavond 25 september. De avond begint om half 7.


Naar het aameldformulier discussieavond Synergietraject

 

Inleiders zijn Frank de Grave (oud-minister en voorzitter Orde van medisch specialisten), Gert van Enk (kinderarts en voorzitter LAD), Edwin Knots (kinderarts en vice-voorzitter NVK) en Richard Schol (junior-lid, Reinier de Graaff Gasthuis). Begin volgende week verschijnt meer informatie over het Synergietraject op de website, waaronder een interview met Edwin Knots.
Ten behoeve van de discussieavond is de volgende informatie beschikbaar voor leden:

Het Synergietraject in 14 vragen (leden)
Interview NVK-vicevoorzitter Edwin Knots over het Synergietraject (leden)

Waarom is de discussieavond over het Synergietraject belangrijk?

In het Synergietraject willen de specilaistenverenigingen en de Orde van medisch specialisten komen tot intensieve samenwerking en een gezamenlijke vertegenwoordiging. In dit ingrijpende traject, dat kan leiden tot de oprichting van een federatieve vereniging van alle medisch specialisten, worden op zeker moment  belangrijke beslissingen genomen. Daarom wil het bestuur met de leden in gesprek over de noodzaak van deze ontwikkeling en de consequenties voor de NVK.

 

Naar het aameldformulier discussieavond Synergietraject

Mijn sectie