Berichten

Toetsingskader geboortezorg

4-12-2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het definitieve Toetsingskader gepubliceerd voor geboortezorg in Nederland. Het toetsingskader geeft de normen aan waar de Inspectie verloskondige zorg aan toetst. Deze zijn gebaseerd op het advies 'Een goed begin' van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte uit 2009.

Definitief toestingskader inspectie 6-11-2013
 
Het definitieve Toetsingskader is onder meer van belang voor de negentien Verloskundige Samenwerkingsverband regio's  (VSV-regio's), die tussen oktober 2012 en september 2013 zijn bezocht door de Inspectie. In tweedaagse bezoeken onderzocht de Inspectie of de betreffende regio's de adviezen ter harte nemen die voortvloeien uit het stuurgroepadvies 'Een goed begin', dat de hoge perinatale sterfte in Nederland moet terugdringen.
 
Tijdens een invitational conference in juni van dit jaar besprak de Inspectie met diverse partijen (waaronder de NVK) een concept-toetsingskader, aan de hand waarvan de inspectie wil gaan handhaven. De toen geleverde input is grotendeels verwerkt in het nu gepubliceerde definitieve Toetsingskader. Een aantal onderwerpen worden eerst nog nader uitgewerkt door het College Perinatale Zorg (CPZ).
 
Individuele rapporten
Aan  de hand van het definitieve Toetsingskader heeft de Inspectie  de resultaten van de bezochte VSV-regio's beoordeeld en verwerkt in individuele rapporten, die in de tweede helft van september naar de VSV's zijn gestuurd. Deze rapporten bevatten ook verbeter-acties die binnen drie dan wel zes maanden moeten worden gerealiseerd. Ook de VSV-regio's die nog niet zijn bezocht moeten aan het definitieve toetsingskader voldoen.
 
In 2014 zal de Inspectie een zogeheten 'geaggregeerd rapport' over het toezicht door de Inspectie op de geboortezorg  uitbrengen. Tegelijkertijd zullen dan de individuele rapportages per VSV-regio openbaar worden gemaakt.
 
Meer info:

Mijn sectie