Berichten

Richtlijn Astma bij kinderen beschikbaar

3-12-2013
Medio juni 2013 is de richtlijn Astma bij Kinderen door het NVK bestuur geautoriseerd. De definitieve versie is nu beschikbaar op de NVK website. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van en onder leiding van leden van de NVK en is tot stand gekomen met behulp van financiering door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
 
 De richtlijn is een herziening van de richtlijn van de NVK uit 2008. Deze nieuwe richtlijn is grotendeels gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn van de British Thoracic Society (BTS, juni 2012), aangevuld met de uitwerking van onderwerpen waarover discussie is voor de Nederlandse situatie.
 
Op basis van het commentaar dat in de commentaarfase is ingediend zijn de aanbevelingen gewijzigd.

Mijn sectie