Berichten

Info DOT-tarieven en normtijden 2014

18-12-2013

De tarieven en normtijden voor de kindergeneeskunde vanaf 1 januari 2014 zijn bekend. Er zijn inconsistenties in de tarieven kindercardiologie, waarover begin 2014 meer. De NVK heeft de tarieventabel van de Nederlandse Zorgautoriteit en de normtijdentabel van DBC Onderhoud bewerkt voor de kindergeneeskunde.

 

Voor verantwoording van de totstandkoming van de tarieven kindergeneeskunde, zie het gebruikersdocument deel 2 van DBC-Onderhoud.

 

Voor tarieven (honorarium en ziekenhuiskosten) en normtijden kindergeneeskunde vanaf 1 januari 2014 zie de Excel-bestanden. Er zijn inconsistenties in de tarieven kindercardiologie. De Nederlandse Zorgautoriteit zal begin 2014 kijken hoe deze opgelost kunnen worden.

 

Naast de originele werkbladen van DBC Onderhoud of Nederlandse Zorgautoriteit zijn werkbladen toegevoegd met een bewerking voor de kindergeneeskunde.

 

Zorgproducten’ betreffen zorg die specifiek is voor de kindergeneeskunde of die gedeeld wordt met andere specialismen (bijv. transplantatie).Zorgactiviteiten zijn los declarabel, of als add on voor de kindergeneeskunde (bijv. rond intensive care) of omdat de kinderarts ondersteunend is aan een andere poorter of huisarts.

 

Gebruikersdocument 2014 deel 2 van DBC Onderhoud (pagina 12-15)
Tarieven DBC zorgproducten en zorgactiviteiten 2014 - bewerkt door NVK
Normtijden zorgproducten en zorgactiviteiten 2014 - bewerkt door NVK

 

Naar de pagina Tarieven

Mijn sectie