Berichten

Info productstructuur kindergen. 2014

18-12-2013

Informatie over de prestaties en tarieven medisch specialistische zorg en over wijzigingen in de productstructuur DOT kindergeneeskunde vanaf 1 januari 2014 is nu beschikbaar op de NVK website. De bestanden zijn ondergebracht onder het tabblad Beroepsbelangen, onderdeel DOT-traject, Productstructuur.
 

Voor 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR-CU-2111) uitgegeven. Op pagina 10-21 staat een toelichting bij zorgactiviteiten. Binnen de kindergeneeskunde hebben zorgactiviteiten een belangrijke rol in de afleiding naar algemene of topreferente zorgproducten. Vanaf 2014 zijn in de beleidsregel van de NZa uitgebreide toelichtingen opgenomen die gelden voor de kindergeneeskunde.
 

DBC-Onderhoud geeft in het Gebruikersdocument deel 1 een toelichting op de wijzigingen in de productstructuur kindergeneeskunde per 1 januari 2014. Een deel van de wijzigingen betreft het verwerken van openstaande punten uit de doorontwikkeling kindergeneeskunde, andere wijzigingen zijn nieuw:
- Vervolg project kindergeneeskunde, pagina 8-10
- Nieuwe zorgactiviteit voor kinderkliniek, pagina 13
- Naam zorgproductgroep wijzigen in Kindergeneeskunde overige pediatrie, pagina 48
- Aanpassing normtijd i.v.m. afsluitregel bloedtransfusie kinderoncologie, pagina 52
- Tarief DBC-zorgproduct chronische verstrekking geneesmiddelen/kindergeneeskunde metabole ziekten, pagina 54
 

 

Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR-CU-2111)
Pagina: 10-21 (kindergeneeskundige activiteiten)

Gebruikersdocument 2014 deel 1(wijzigingen)
Pagina: 8-10, 13, 48, 52, 54


Naar de pagina productstructuur

Mijn sectie