Berichten

NODO-onderzoek vanaf 1-1: wat te doen?

31-12-2013

In december hebben de minister van VWS en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloten per 1 januari 2014 te stoppen met de uitvoering van de NODO-procedure. De twee NODO-centra, Utrecht en Amsterdam, worden niet meer gefinancierd.
 

Dit levert een onduidelijke situatie op, aangezien de wettekst die de NODO-procedure mogelijk maakt niet is gewijzigd. Forensische artsen en kinderartsen zullen bij kinderen die onverklaard en onverwacht overlijden nog altijd een NODO-onderzoek willen laten doen. Hoe dit na 1 januari kan plaatsvinden en wie het kan uitvoeren is op dit moment onduidelijk.
 

De NVK en de FMG (Forensisch Medisch Genootschap) zullen in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk in overleg treden met de betrokken ministeries over de nu ontstane onduidelijke situatie. De NVK zal kinderartsen zo spoedig mogelijk nader informeren.

Wat nu te doen per 1 januari? Advies aan kinderartsen

BELANGRIJK: WETTELIJKE VERPLICHTING
 

De wettelijke verplichting voor behandelend artsen om bij elk overlijden van een minderjarige te overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts), blijft ook vanaf 1 januari 2014 bestaan.
 

De NVK adviseert tot nader order om vanaf 1 januari in overleg met de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts):
 

* in geval van een mogelijke NODO casus (onverwacht en onverklaard overlijden) contact op te nemen met de NODO centra die tot 1/1/2014 dienst deden: NODO centrum UMCU (088-7555555, vraag naar dienstdoende kinderartsen – kindermishandeling, 24/7 bereikbaar) of NODO centrum AMC/VUMC (020-444 4444, vraag naar Hans van Goudoever).

 

Om te bepalen wanneer sprake is van een mogelijke NODO-casus raadpleegt u onderstaande voorlichtingsbrochure (zie ook Dossier NODO):
 

De NODO-procedure - informatie voor behandelend artsen
 

* in geval van wiegendood (onverwacht en onverklaard overlijden bij een kind tot 2 jaar) het Handelingsprotocol na wiegendood te volgen van de Landelijke werkgroep wiegendood (LWW). Daarin staat dat u voor melding contact op kunt nemen met LWW-voorzitter Jaap Mulder, email jc.mulder@freeler.nl , 06 51293788 (= meldnummer LWW).

Naar richtlijn 'Handelingsprotocol na wiegendood' (zie ook Dossier NODO)
 

Hieronder vindt u de brief aan de Tweede Kamer waarin staatssecretaris Van Rijn van VWS aankondigt te zullen stoppen met de uitvoering van de NODO-procedure in de huidige vorm:
 

Kamerbrief staatssecretaris Van Rijn over o.a. NODO per 1 januari 2014 (zie ook Dossier NODO)


 

Mijn sectie