Vragenlijst Nadelige effecten van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) bij kinderen van 0-18 jaar

Gegevens melder

Gegevens patiënt

Gegevens met betrekking tot de bijwerking/negatief effect van CAM

Gegevens met betrekking tot CAM

Gegevens met betrekking tot eventueel toegediende stoffen

Mate van associatie

Mijn sectie