Vragenlijst Vitamine K Deficiëntie

Signalerend kinderarts

Gegevens kind

Anamnese

Laboratorium onderzoek bij opname (voor zover verricht)

Klinische verdenking

Therapie

Follow-up

Mijn sectie