Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Vragenlijst Vitamine K Deficiëntie

Signalerend kinderarts

Gegevens kind

Anamnese

Laboratorium onderzoek bij opname (voor zover verricht)

Klinische verdenking

Therapie

Follow-up

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK