Vragenlijst acute onverwachte postnatale collaps

Gegevens melder

Criteria van dit onderzoek

Antenatale gegevens

Perinatale gegevens

Postnataal

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Na de collaps

Uitkomst na opname op de kinderafdeling/ IC Neonatologie

Tenslotte