Vragenlijst acute onverwachte postnatale collaps

Gegevens melder

Criteria van dit onderzoek

Het door u aangemelde kind valt buiten de criteria van dit onderzoek

Antenatale gegevens

Perinatale gegevens

Postnataal

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Na de collaps

Uitkomst na opname op de kinderafdeling/ IC Neonatologie

Tenslotte