Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Vragenlijst acute onverwachte postnatale collaps

Gegevens melder

Criteria van dit onderzoek

Het door u aangemelde kind valt buiten de criteria van dit onderzoek

Antenatale gegevens

Perinatale gegevens

Postnataal

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Na de collaps

Uitkomst na opname op de kinderafdeling/ IC Neonatologie

Tenslotte

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK