Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs wordt de AIOS kindergeneeskunde aangeboden met als doel de theoretische kennis te ontwikkelen die nodig is om een goed algemeen kinderarts te worden. De onderwerpen, leerdoelen en leerstof van het onderwijs worden landelijk vastgesteld door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs, een subcommissie van het Concilium Pediatricum. Het onderwijs bestaat uit een cyclus van 4 jaar waarin verschillende thema's aan bod komen. In juli 2016 start de tweede cyclus van 4 jaar. Per half jaar is er een wisselend thema. Regionaal wordt het cursorisch onderwijs praktisch ingevuld door AIOS en specialisten aan de hand van de landelijk vastgestelde leerdoelen. Toetsing van de leerstof vindt landelijk plaats na afloop van een halfjaarlijks thema. 

Contactpersoon NVK bureau
Liane Pool

@: cso@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

 

 

Mijn sectie