Landelijke kennistoets

De leerstof van het cursorsich onderwijs wordt halfjaarlijks getoetst. Ter voorbereiding op de toets kan de entreetoets worden gemaakt. 

Entreetoets eerste helft 2018: endocrinologie, metabole ziekten, dermatologie

Pretoets 2018-I zonder antwoorden

Pretoets 2018-I met antwoorden

 

Digitaal loket

Mijn sectie