Programma & leerstof cursorisch onderwijs

Eerste helft 2019: Kindernefrologie, kinderurologie, kindergynaecologie en obesitas

Leerdoelen kinderurologie

Leerdoelen kindernefrologie

Leerdoelen obesitas

Verplichte leerstof kinderurologie

Antenatale diagnostiek

Functionele plasproblemen

Penis

Posterieure urethrakleppen

Scrotum

UPJ

Ureter

Facultatief ter verdieping kinderurologie

Concept standpunt acute urologie

Multidisciplinaire richtlijn niet scrotale testis

NICE guideline

Paediatric Urology

Richtlijn DSD

Richtlijn UWI

Urine incontinentie

Leerstof obesitas

Intervention for treating obesity in children

Obesitas, leidraad voor kinderartsen

 

Tweede helft 2018

Leerdoelen infectieziekten en tropische kindergeneeskunde

Koorts en Koortssyndromen

Koorts en Koortssyndromen fig 01

Koorts en Koortssyndromen fig 02

Koorts en Koortssyndromen fig 03

The pathophysiological basis and consequences of fever

The febrile child: diagnosis en treatment

Emerging infectious diseases

Management of infections in the immunocopromised child: general princples

Syndroom van Lemierre

Enterovirus and parechovirus infection in children: a brief overview

Kinderziekten met vlekjes

Tropische kindergeneeskunde

Leerdoelen import- en reizigersziekten (tropische infecties)

 

Leerdoelen Immunologie en Reumatologie

Protocol for diagnosing primary immunodificiency

A proposed classification of the immunological diseases

Asplenie

Lijninfectie

Er is een nieuw werkboek infectieziekenten opgesteld. Hierbij de link: Werkboeken infectieziekten

 

Pretoets 2018 II

antwoorden pretoets

 

 

 

 

Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie