KNO

Het cursorisch onderwijs KNO vindt plaats in de tweede helft van 2015. Het wordt lokaal ingevuld. De leerdoelen en literatuur zijn landelijk vastgesteld door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs. Toetsing vindt plaats begin 2016.
Leerstof en leerdoelen KNO

 

 

Mijn sectie