Kinderneurologie

De presentaties die tijdens het cursorisch onderwijs worden gegeven zijn gemaakt door de kinderneurologen. Deze zullen landelijk gebruikt worden.

De leerstof kinderneurologie bestaat uit MASTERCOURSE in Paediatrics vol 2 hoofdstuk 28 blz 3-26 en de volgende verplichte artikelen:

Ontwikkelingsstoornissen - Jolanda Schieving

Next-Generation Sequencing in Intellectual Disability. Carvill GL et al. J Pediatr Genet. 2015;4:128-35

Bewegingsstoornissen - Michel Willemsen

Advances in management of movement disorders in children. Koy A et al. Lancet Neurol. 2016: 719-35      

Afwijkende schedelvorm en grootte - Oebo Brouwer

Hydrocephalus in children. Kahle K et al. Lancet 2016;387:788-99

Cerebral Palsy - Jeroen Vermeulen

A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Novak I et al. Dev Med Child Neurol. 2013;55(10):885-910

Congenitale malformaties van het centraal zenuwstelsen en facomatosen -    Marie-Claire de Wit

Geen aanvullende literatuur

Cerebrovasculaire aandoeningen - Kees Braun

Pediatric stroke: pressing issues and promising directions. Kirton A. Lancet Neurol 2015:14:92-102

Inflammatoire aandoeningen vna het Zenuwstelsel - Rinze Neuteboom

Pediatric acquired CNS demyelinating syndromes. Features  associated with multiple sclerosis. RQ Hintzen et al. Neurology 2016;87 : S67-S73

Neuromusculaire aandoeningen - Lilian Sie

The evaluation of the hyptonic infant. Bodensteiner J. Semin. Pediatr Neurol 2008; 15:10-20

Neurodegeneratieve aandoeningen - Nicole Wolf

Neurodegenerative disorders and metabolic disease. Pierre G. Arch Dis Child 2013;98:618-24  

Infecties van het centraal zenuwstelsel - Dewi Bakker

Encephalitis and postinfectious encephalitis. Greenlee J et al. Continuum Lifelong Learning Neurol 2012; 18(6): 1271-1289

Achtergrondinformatie

Ontwikkelingsstoornissen - Jolanda Schieving

richtlijn mentale retardatie

Bewegingsstoornissen - Michel Willemsen

A field guide to current advances in paediatric movement disorders. Silvieira-Moriyama L. Curr Opin 2015; 28:437-446

Afwijkende schedelvorm en grootte - Oebo Brouwer

Evaluation of the infant with an abnormal skull shape. Cunningham M et al. Curr Opin Pediatr 2007:19:641-651

Cerebral Palsy - Jeroen Vermeulen

Kraegeloh-Mann I, Horber V. The role of magnetic resonance imaging in elucidating the pathogenesis ofcerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2007;49(2):144-51. 

Aanbevolen websites:

www.netchild.nl/praktijk.html     

www.scpenetwork.eu/   

Cerebrovasculaire aandoeningen - Kees Braun

Het arteriele herseninfarct bij kinderen. Braun K. Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:122-33

Inflammatoire aandoeningen vna het Zenuwstelsel - Rinze Neuteboom

Consensus definitions for pediatric MS and other demyelinating disorders in childhood. M. Tardieu et al. Neurology 2016: 87:S8-11

Neurodegeneratieve aandoeningen - Nicole Wolf

Metachromatic leukdystrophy: Disease spectrum and and approaches for treatment. Rappard D. Best Practice & Research Clinical Endocrinology and metabolism 2015:261-73

Infecties van het centraal zenuwstelsel - Dewi Bakker

Herpes Simplex Virus infections of the central nervous system. Whitley R et al. Continuum (Minneap Minn) 2015;21(6):1704-13

Mijn sectie