Kinderpulmonologie

Het cursorisch onderwijs kinderpulmonologie vindt plaats in de eerste helft van 2016. De leerstof en leerdoelen zijn landelijk vastgesteld. De invulling van het onderwijs vindt lokaal plaats. Toetsing van de leerstof vindt plaats halverwege 2016. Ter voorbereiding kunt u de entreetoets maken. 
Leerstof en leerdoelen kinderpulmonologie
 

Leerstof kinderpulmonologie

Mastercourse in Pediatrics volume 2

Hoofdstuk 42

Werkboek

Werkboek kinderlongziekten, tweede druk 2012

Aanbevolen literatuur uit het werkboek facultatief

NVK richtlijnen (NVK website/kwaliteit/richtlijnen overzicht/pulmonologie): 

  • Acuut astma bij kinderen
  • Astma bij kinderen
  • Bronchiolitis
  • BPD

Suggestie voor meer recente verdiepende literatuur (niet verplicht):

Kurland GK, Deterding RR, Hagood JS et al. An official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline: Classification, Evaluation and Management of Childhood Interstitial Lung Disease in Infancy. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:376-394

Pijnenburg MW, Baraldi E, Brand PL et al. Monitoring asthma in children. Eur Resp J 2015;45:906-25

Global Initiative for Asthma (GINA). Website: www.ginaasthma.org (in het bijzonder de "Pocket Guide for asthma management and prevention in children 5 years and younger")

Mijn sectie