Stuurgroep cursorisch onderwijs

Naar besloten omgeving Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (alleen SCO leden)

De Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) is in 1983 ingesteld als een subcommissie van het Concilium Pediatricum.

Doelstellingen

  • Alle AIOS kindergeneeskunde een onderwijspakket aanbieden met de theoretische kennis die nodig is om een goed kinderarts te worden.
  • De AIOS die theoretische kennis bij te brengen die nodig is om een klinisch probleem zo efficiënt mogelijk op te lossen met zo min mogelijk belasting voor het kind. De bij te brengen kennis omvat fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek en therapie. Het onderwijsprogramma is afgestemd op het Raamplan Kindergeneeskunde en de themakaarten van het plan GOED.
  • De AIOS de vaardigheid bij te brengen om nieuw verworven kennis te integreren in zijn/haar handelen.
  • De AIOS kritisch leren omgaan met medische literatuur.
  • Het cursorisch onderwijs zodanig te organiseren dat het voor de AIOS mogelijk is het onderwijs zo volledig mogelijk te volgen.
  • Het cursorisch onderwijs zodanig organisern dat landelijke toetsing mogelijk is.
  • Ontwikkelen van een database met onderwijskundig beoordeelde vragen, waarbij op termijn on-demand toetsen of modulaire toetsen gerealiseerd kunnen worden.


Om deze doelen te bereiken coõrdinern de leden van de SCO de onderwijsweekenden, waarbij onderwijs wordt aangeboden per jaargroep AIOS, bestaande uit onderwerpen die niet in het regionale cursorisch onderwijs aan bod komen. Daarnaast is de SCO verantwoordelijk voor de aansturing van het regionaal cursorisch onderwijs. De verschillende thema's worden door de SCO vastgelegd, waarbij inhoud, doelstellingen en toetsing zijn gesynchroniseerd in alle opleidingsregio's. De SCO adviseert het Concilium Pediatricum over de te volgen (en te vergoeden) verplichte cursussen door de AIOS.
 

Leden van de Stuurgroep Cursorisch onderwijs

De SCO bestaat uit twee kinderartsen vanuit elk OOR, aangevuld met twee AIOS te benoemen door de NVK Junior Afdeling. Elk OOR vaardigt bij voorkeur 1 lid uit het academisch ziekenhuis, en 1 lid uit een algemeen ziekenhuis af. Het Concilium Pediatricum wordt vertegenwoordigd door een extra lid.

Contactpersoon NVK bureau

Liane Pool 
@: pool@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

Mijn sectie