Aanmelding als kinderarts-fellow

 

De kinderarts-fellow dient zich zèlf binnen 3 maanden na de aanvang van zijn subspecialistische opleiding aan te melden bij het CSO. Voor het aanmelden wordt gebruik gemaakt van GAIA (systeem PE-online).

Belangrijke instructies:
 

1. Als u nog geen account heeft dan moet u eerst uw GAIA account activeren. Instructie kunt u vinden op www.knmg.nl/artsdossier.

2. Log met uw account in.

3. Na het inloggen moet u de aanmelding opstarten:
   a. Geregistreerd specialist: Kies voor het tabblad “nieuwe registratie” en selecteer daarna de betreffende subspecialisatie
   b. A
IOS: Kies direct voor de betreffende subspecialisatie

4. Er wordt door het systeem een subspecialisatie dossier aangemaakt dat u moet vullen en versturen.

5. Klik op “dossier indienen” om alle gegevens toe te voegen en te versturen.

6. Tijdens het indienen verschijnt ook een betaalmenu waarmee u de kosten ad € 200 kunt voldoen (I-deal of bankoverboeking).

7. De verstuurde aanvraag wordt door het CSO beoordeeld aan de hand van de opleidingseisen van het subspecialisme en het “Handvest voor Subspecialismen Kindergeneeskunde”. Na goedkeuring ontvangt u via het systeem bericht en wordt uw dossier voor de opleidingsfase aangemaakt.
Let op: alle correspondentie in GAIA wordt verzonden naar het e-mailadres wat bekend is in uw GAIA dossier. Wij verzoeken u dit adres te controleren in uw persoonlijke GAIA dossier en dit zo nodig zelf aan te passen. In dit aangemaakte dossier staat het goedgekeurde opleidingsplan. Indien het opleidingsplan wijzigt moet u deze via uw dossier indienen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat CSO
t.a.v. Liane Pool
cso@nvk.nl

 

 

 

Mijn sectie

 

plaatje