Aanmelding als Kinderarts-fellow

De kinderarts-fellow dient zich zèlf binnen 3 maanden na de aanvang van zijn subspecialistische opleiding aan te melden bij het CSO. Hiervoor maakt u gebruik van het online aanmeldingsformulier voor kinderarts-fellow, dat u via onderstaande link  kunt invullen. De beoordelingsprocedure  gaat pas van start als het volledig ingevulde aanmeldingsformulier met de juiste bijlage(n) is ontvangen.

LET OP

De aanmeldingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:
NB: Een deel van uw gegevens wordt hierbij automatisch overgenomen uit uw lidmaatschapsprofiel; controleert u daarom eerst of uw gegevens nog actueel zijn: Naar mijn gegevens

1.    Online overmaken van administratiekosten ad € 100,- voorafgaand aan de inschrijving
2.    Online invullen van het aanmeldingsformulier
3.    Uploaden van de benodigde bijlagen

NB: u dient de te uploaden bijlagen gereed te hebben voordat u het aanmeldingsformulier verzendt.
Hernoem uw documenten als volgt: Documentnaam_Achternaam_Voornaam_NVKnummer

Benodigde bijlagen:

1.  Een gedetailleerd opleidingsschema (inclusief  akkoordverklaringen) dat voldoet aan de eisen van het Handvest en de opleidingseisen van uw subspecialisme (zie hiervoor http://www.nvk.nl/Opleiding/Opleidingtotsubspecialist.aspx ).
Het opleidingsschema moet een uitgebreid schema van de geplande stages (onderdelen) bevatten (inhoud, duur en eventueel locatie).
Als parttime wordt gewerkt vermeld dan het full time equivalent van de betreffende stages. Het opleidingsschema dient ondertekend te zijn door de betrokken subspecialistische opleider(s), door het hoofd algemene kindergeneeskunde en door de kinderarts-fellow. Indien een gedeelte van de opleiding plaatsvindt op een andere locatie of in het buitenland, dient de aanmelding tevens vergezeld te gaan van een akkoordverklaring van de betrokken supervisor op de andere locatie.

2.  Indien van toepassing een gemotiveerd verzoek tot korting op de opleidingsduur.  Korting (max 6 mnd) kan verleend worden als reeds promotieonderzoek is verricht in een periode voorafgaand aan de subspecialistische opleiding of als  een gedeelte van de opleiding tot kinderarts-subspecialist in het buitenland heeft plaatsgevonden.

3.  Indien van toepassing goedkeuring van het hoofd algemene kindergeneeskunde voor het starten van de subspecialistische opleiding in het laatste half jaar van de opleiding kindergeneeskunde.


Naar het aanmeldingsformulier

Mijn sectie