Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO)

Het CSO beoordeelt en registreert subspecialistische opleidingen en opleiders. Ook beoordeelt het CSO fellowmeldingen en de aanvragen voor (her)registratie van kinderartsen-subspecialist. Hiervoor worden (administratie)kosten in rekening gebracht.

Meer info over het doel van het CSO en de samenstelling ervan vindt u in de rubriek Organisatie, onderdeel Commissies e.a., onderdeel CSO.

Naar het CSO

Contactpersonen NVK bureau

Liane Pool
@: cso@nvk.nl
T: 088 - 282 33 19
 

 

 

 

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK