Handvest voor subspecialismen

In het Handvest voor subspecialismen kindergeneeskunde zijn de eisen en voorwaarden voor subspecialistische opleidingen, opleiders, opleidingsschema’s en (her)registraties vastgelegd.

Voor de kindergeneeskundige subspecialismen cardiologie en neurologie heeft het bestuur van de NVK, in overleg met het CSO en de desbetreffende secties, een deel van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het vaststellen van opleidingseisen, erkenning van opleidingen en opleiders, beoordeling van opleidingsschema’s en (her)registraties overgedragen aan respectievelijk de sectie kindercardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie NVKN. Voor meer informatie hierover zie addendum I.

Bij zaken waarin het Handvest niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO). Tegen besluiten van het CSO kan men bezwaar aantekenen bij het CSO zelf. In tweede instantie kan men in beroep gaan bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Een eerste versie van het Handvest is in 2003 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de NVK. Deze tweede herziene versie is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2007. Een derde versie is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van juni 2010. Deze vierde herziene versie is goedgekeurd door de ALV van 19 juni 2014.

Indien er vragen zijn n.a.v. dit Handvest kan men in contact treden met het secretariaat van het CSO, via het bureau van de NVK.

Contactpersoon NVK bureau
Lianne Pool
@: cso@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

Handvest voor Subspecialismen november 2017

Mijn sectie