Herregistratie als kinderarts-subspecialist

Het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) van de NVK verzorgt de (her)registratie van kinderartsen als subspecialist. Voor het aanmelden wordt gebruik gemaakt van GAIA (systeem PE-online).

Belangrijke instructies:

1. Tijdens de aanvraag voor herregistratie wordt op meerdere plaatsen verwezen naar de bijlage met subspecialisme specifieke criteria van de secties. In deze bijlagen vindt u per subspecialisme eventuele aanvullende vragen ten aanzien van uw klinische werkzaamheden en ervaring en een lijst met mogelijke activiteiten voor invulling van subspecialistische nascholing en functionele samenwerking met bijbehorende waardering in punten. De bijlage voor uw subspecialisme kunt u hieronder downloaden

2. T
ijdens de herregistratieperiode moet u uw deskundigheidsbevordering in het dossier bijhouden. Dit doet u door: 
a. In te loggen en naar het betreffende subspecialisme te gaan
b. Klik op de herregistratieperiode en daarna op “toevoegen deskundigheidsbevordering”
c. Nu kunt u 
scholingen selecteren die in uw dossier algemene kindergeneeskunde staan, en waarvan u vindt dat deze ook behoren bij het deskundigheidsgebied van het betreffende subspecialisme. De scholing wordt daarna toegevoegd.

3. Vanaf 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn kunt u zich aanmelden voor herregistratie. Het systeem stuurt u ook herinneringsmails.

4. Voor het herregistratietraject  klikt u op “dossier indienen” om alle gegevens toe te voegen en te versturen.

5. Tijdens het indienen verschijnt ook een betaalmenu waarmee u de kosten ad
€ 300,- kunt voldoen (I-deal of bankoverboeking)

6. De verstuurde aanvraag wordt door het CSO beoordeeld aan de hand van herregistratie-eisen van het subspecialisme en het “Handvest voor Subspecialismen Kindergeneeskunde”.

Na goedkeuring ontvangt u via het systeem bericht en wordt in uw dossier een vervolgperiode aangemaakt.Let op: alle correspondentie in GAIA wordt verzonden naar het e-mailadres wat bekend is in uw GAIA dossier. Wij verzoeken u dit adres te controleren in uw persoonlijke GAIA dossier en dit zo nodig zelf aan te passen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat CSO
t.a.v. Liane Pool
cso@nvk.nl


Bijlage specifieke criteria allergologie
Bijlage specifieke criteria endocrinologie
Bijlage specifieke criteria erfelijke en aangeboren aandoeningen
Bijlage specifieke criteria infectieziekten / immunologie
Bijlage specifieke criteria intensive care
Bijlage specifieke criteria maag-darm-leverziekten (gastro-enterologie)
Bijlage specifieke criteria metabole ziekten
Bijlage specifieke criteria nefrologie
Bijlage specifieke criteria neonatologie
Bijlage specifieke criteria oncologie
Bijlage specifieke criteria pulmonologie
Bijlage specifieke criteria reumatologie / immunologie
Bijlage specifieke criteria sociale pediatrie

 

 

Mijn sectie