Registratie als kinderarts-subspecialist

Het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) van de NVK verzorgt de registratie van kinderartsen als subspecialist. Voor het aanmelden wordt gebruik gemaakt van GAIA (systeem PE-online). 

 

Belangrijke instructies:

1. Met uw GAIA account logt u in en kiest u voor de betreffende subspecialisatie

2. Voor het traject registratie klikt u op “dossier indienen” om alle gegevens toe te voegen en te versturen.

3. Tijdens het indienen verschijnt ook een betaalmenu waarmee u de kosten ad
€ 300,- kunt voldoen (I-deal of bankoverboeking)

4. De verstuurde aanvraag wordt door het CSO beoordeeld aan de hand van de opleidingseisen van het subspecialisme en het “Handvest voor Subspecialismen Kindergeneeskunde”. Na goedkeuring ontvangt u via het systeem bericht en wordt uw dossier voor de herregistratiefase aangemaakt.

Let op: alle correspondentie in GAIA wordt verzonden naar het e-mailadres wat bekend is in uw GAIA dossier. Wij verzoeken u dit adres te controleren in uw persoonlijke GAIA dossier en dit zo nodig zelf aan te passen. In het aangemaakte dossier van de herregistratie moet u de deskundigheidsbevordering op het gebied van het subspecialisme bijhouden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat CSO
t.a.v. Liane Pool
cso@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

Mijn sectie