Reglement CSO

Het reglement van het CSO beschrijft de samenstelling, benoeming, taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en verslaglegging van het CSO, zoals dat dat door het bestuur van de NVK is vastgesteld.


Reglement CSO
 

Digitaal loket

Mijn sectie