Call for Abstracts

Wij nodigen u graag uit om voor het NVK Congres 2019 in te dienen:

 

 • abstracts met onderzoeksresultaten
 • symposia door secties, commissies of samenwerkingsverbanden anderszins
 • workshopvoorstellen
 • presentaties over recente innovaties in de kindergeneeskunde 

 

Deadline voor inzending is 8 november 2018

 


 

Abstracts wetenschappelijk onderzoek

De abstractselectiecommissie zal een selectie maken uit de ingezonden abstracts aan de hand van dit beoordelingsformulier. De commissie geeft voorrang aan recente resultaten van promovendi en jonge onderzoekers.

Wetenschappelijk onderzoek zal gepresenteerd worden tijdens een SLAM-sessie. In een SLAM-sessie worden korte presentaties van 3 minuten gegeven (in het Nederlands), gevolgd door 3 minuten discussietijd per presentatie. Inzenders van een geselecteerde abstract worden in een verplichte gratis presentatietraining (14 en 22 mei, locatie regio Utrecht) geleerd om de essentie van hun onderzoek in slechts 3 minuten te presenteren. Het beste abstract zal beloond worden met de NVK Abstract Prijs 2019. Er is ook een NVK SLAM Publieksprijs die wordt toegekend op basis van de stemming onder de aanwezige toehoorders met behulp van de congresapp.

De abstracts (in het Nederlands, max. 300 woorden en maximaal 1 abstract p.p. als eerste auteur) kunnen worden ingediend via de volgende website, klik hier

Deadline voor inzending is 8 november 2018

 

Symposia

Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium. Daarnaast nodigt de congrescommissie elk jaar 5 secties uit om een symposium of workshop te presenteren met een uitdrukkelijk nascholingskarakter. Alle secties worden in de gelegenheid gesteld om eens per 3 jaar een symposium op het congres te presenteren. De congrescommissie stelt een limiet aan het aantal sprekers: voor symposia max. 5 sprekers en voor workshops max. 3 sprekers.

Sprekers op symposia, workshops kunnen indien gewenst in  2019 tegen het gereduceerde tarief deel nemen aan het congres. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Handleiding financiële regelingen NVK-congres 2019.

De volgende formats hebben de voorkeur van de congrescommissie:

 • Jaar in vogelvlucht: symposium met korte presentaties waarin de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar aan bod komen. Duur 90 minuten.
 • Praktijk, Richtlijn en Onderzoek (PRO) symposium  
  • Op de praktijk gerichte multidisciplinaire naschling waarbij de link gelegd wordt tussen patiëntencasus, relevante richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek
  • Ziekte of klinische presentatie waarover in de laatste 3 jaar een NVK-richtlijn is gepubliceerd of waarbij een ander beleid wordt geadviseerd
  • In het eerste deel ligt de nadruk p de praktische benadering van diagnostiek en behandeling aan de hand van de richtlijn. In het tweede deel worden kennislacunes besproken aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek waarbij een brug geslagen kan worden tussen algemeen kinderartsen en onderzoekers voor lopend of toekomstig onderzoek
  • Duur 90 minuten, presentatie interactief en dor combinatie van academische en niet-academische kinderartsen
 • Overige symposia/workshops over nieuwe manieren van diagnosticeren, behandelen, communiceren, opleiden of werken of over ethische of maatschappelijke ontwikkelingen of dilemma’s. Duur 90 minuten.

 

Selectie

Uit alle ingezonden symposia/workshops zullen wij een selectie maken. Wij vragen de indieners van de geselecteerde symposia/workshops om uiterlijk 15 januari het definitief uitgewerkte programma, inclusief de namen van sprekers, aan ons te mailen.

Voor het indienen van een Symposium/workshop (samenvatting max. 250 woorden): mail uw voorstel naar jdesel@scem.nl

Deadline voor inzending is 8 november 2018

 

Inspirerende innovaties

U weet als kinderarts precies wat er speelt binnen uw vak, u bent er immers dagelijks mee bezig. Op het congres willen wij u graag de mogelijkheid bieden om anderen te inspireren met nieuwe inzichten of een nieuwe werkwijze. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan successen op een breed kindergeneeskundig gebied, zoals implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten, verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid, patiëntvriendelijke zorg of een bijzondere opleidingsaanpak. 

Uit de inzendingen zullen enkele onderwerpen worden geselecteerd voor presentatie.

Voor het indienen van een Inspirerende Innovatie (samenvatting max. 250 woorden): mail uw voorstel naar jdesel@scem.nl

Deadline voor inzending is 8 november 2018

 

Informatie

Voor verdere informatie over de programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaand correspondentieadres.

 Met collegiale groet,

 

Namens de NVK congrescommissie 2019

Chris de Kruiff, voorzitter

 

Correspondentieadres:

SCEM
t.a.v. Judith Desel
Postbus 21
4196 ZG Tricht

E-mailadres: jdesel@scem.n

 

Congres Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde