Financiële Handleiding

 

Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2020

 

Het NVK congres is een congres dat voor en door de NVK-leden wordt georganiseerd. Het doel van dit
congres is de zorg voor zieke kinderen te verbeteren. Daartoe zijn veel verschillende mogelijkheden, zoals
kennis en inspirerende initiatieven overdragen in plenaire sessies of workshops, discussiëren over
implementatie van wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen.

De NVK-leden die bij de organisatie en uitvoering van het congres betrokken zijn, doen dit op vrijwillige
basis. De leden van de congrescommissie ontvangen geen vergoeding voor de tijd die ze besteden aan de
voorbereiding van dit congres. Voor de leden van het Concilium Paediatricum Hilaricum geldt hetzelfde.

Voor NVK-leden die een voordracht houden of gezamenlijk een symposium of workshop organiseren
biedt het congres een podium om kennis over te dragen, te discussiëren en samen verder te komen in het
ontwikkelen van ideeën die de zorg voor zieke kinderen ten goede komen. Deze sprekers wordt deelname
aan het congres voor het gereduceerde tarief geboden (met een maximum van 5 sprekers per symposium
en 3 sprekers per workshop).

De organisatie van het congres is in handen van het professionele congresbureau SCEM. Ten aanzien van
de financiële afhandeling van inschrijfkosten, reiskostenvergoeding en sprekersvergoedingen zijn
afspraken gemaakt. Graag vragen wij u om van de volgende afspraken kennis te nemen en ze op te volgen
zodat het congres nu en in de toekomst betaalbaar kan blijven.

Externe sprekers die geen kinderarts of NVK-lid zijn
Externe sprekers, die geen kinderarts of lid van de NVK zijn en uitgenodigd worden om een voordracht te
houden op een symposium, plenaire sessie of workshop, schrijven zich op de reguliere wijze in voor het
congres. Zij hoeven geen inschrijvingskosten te betalen voor de dag dat zij spreken.

Reiskosten worden vergoed op basis van 0,19 ct/km of OV 2e klas retour binnen Nederland tussen woon-/
werkplaats en congrescentrum. De kosten van overnachting worden alleen aan buitenlandse sprekers
vergoed, of als iemand voor 10 uur ’s ochtends zijn lezing moet houden.

Voor het gehele congres is een beperkt budget beschikbaar voor sprekersvergoedingen aan externe
sprekers. Mocht u hier aanspraak op willen maken, bijvoorbeeld bij de organisatie van een symposium of
workshop, dan kunt u hiervoor een verzoeken indienen bij de congrescommissie.

Externen die een workshop geven kunnen hiervoor een van tevoren afgesproken vergoeding in rekening
brengen. De onderhandelingen over de vergoedingen worden door SCEM gevoerd.

Correspondentieadres
SCEM
t.a.v. Judith Desel
Postbus 21
4196 ZG Tricht
E-mailadres: jdesel@scem.nl

Congres Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde