NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Update NSCK-signalering Acute onverwachte postnatale collaps

04 mei 2021Nieuws
Update NSCK-signalering Acute onverwachte postnatale collaps

In 2019 startte de signalering Acute onverwachte postnatale collaps. In het eerste jaar zijn er 17 kinderen gemeld bij het NSCK. In het tweede jaar waren dat er 21. De onderzoekers geven een update over hun onderzoek en signalering:

Allereerst heel hartelijk bedankt voor de meldingen van acute onverwachte postnatale collaps in het tweede jaar van deze NSCK-signalering. Er zijn afgelopen jaar 21 valide meldingen van vitaal bedreigde pasgeboren kinderen geregistreerd. Allen werden in de eerste levensuren na een ongecompliceerde partus en een goede start onverwacht in slechte conditie opgemerkt. De gemelde diagnoses tot nu toe zijn transitieproblemen, pneumothorax, pulmonale hypertensie, infecties, convulsies en congenitale afwijkingen (oesofagusatresie). Ook zijn er een aantal kinderen met een collaps waarbij luchtwegobstructie (mogelijk) een rol heeft gespeeld. Soms met fataal beloop.

Omdat de kinderen vaak in de eerste levensuren en soms tijdens huid-op-huidcontact ontdekt worden, is regelmatige controle in de eerste levensuren van groot belang. Net zoals het al antenataal informeren van ouders over veilig huid-op-huidcontact.

Door de gegevens van alle gesignaleerde kinderen te analyseren, krijgen we een beter beeld van het vóórkomen, de risicofactoren en de uitkomst van kinderen met een acute onverwachte postnatale collaps.  We zijn hiervan van uw bereidwilligheid en tijd afhankelijk. We hopen dat u met ons tot mei 2022 wilt blijven signaleren!

Met de door jullie aangeleverde data kunnen we samen met alle bij de geboortezorg betrokken professionals de zorg voor pasgeboren kinderen nog verder optimaliseren. Daarom is de NSCK-signalering van de acute onverwachte postnatale collaps zo belangrijk. Blijf s.v.p. laagdrempelig signaleren. Liever een dubbele signalering, dan toch maar niet. Als achteraf blijkt dat het kind niet aan de casusdefinitie voldoet, gaan we dat corrigeren.

Wat signaleren? Acute onverwachte postnatale collaps. 

Wie signaleren? Elke pasgeborene ≥ 35 weken met een Apgar score ≥ 8 (na 5 minuten), die in de eerste 24 levensuren plots vitaal is bedreigd, waarna reanimatiehandelingen zijn uitgevoerd (ook ‘alleen’ inflatieteugen al dan niet gevolgd door CPAP).