NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK tekent Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

09 jun 2023Nieuws
NVK tekent Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Elf organisaties in de geboortezorg waaronder de NVK hebben een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking op het punt van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Doel van dit Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Het informatiestelsel is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt dan door CareCodex overgedragen aan de geboortezorgpartijen. Voor meer informatie en vragen: functioneelbeheer@geboortezorg.org.

Borging
De aanzet tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect en daarmee te zorgen voor de lange termijn borging.

Samenhang
De samenwerking rond het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg sluit aan bij de ontwikkelingen die eindgebruikers in de geboortezorg een bepalende rol geven bij het ontwerp van veilige gegevensuitwisseling. Zo komt er één gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda. Daarnaast werken leveranciers van digitale geboortezorgdossiers aan het Keurmerk Geboortezorg voor feilloze gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen van zorgorganisaties volgens de wensen van eindgebruikers. Een andere ontwikkeling is de aanpassing van de NEN-norm voor gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. De vernieuwde norm 7522 beschrijft hoe eindgebruikers een onafhankelijke rol en positie hebben bij het ontwerpen en inrichten van gegevensuitwisselingen in de gezondheidszorg.