NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Symposia en workshops

Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium. Daarnaast nodigt de Congrescommissie elk jaar vijf secties uit om een symposium of workshop te presenteren met een uitdrukkelijk nascholingskarakter. Alle secties worden in de gelegenheid gesteld om eens per drie jaar een symposium op het congres te presenteren. De Congrescommissie stelt een limiet aan het aantal sprekers: voor symposia maximaal vijf sprekers en voor workshops maximaal drie sprekers.

Sprekers op geselecteerde symposia en workshops kunnen tegen het gereduceerde tarief deelnemen aan het congres. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2021.

Formats
De volgende formats hebben de voorkeur van de Congrescommissie:

 • Jaar in vogelvlucht
  Symposium met korte presentaties waarin de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar aan bod komen. Duur 60-90 minuten.
 • Praktijk, Richtlijn en Onderzoek (PRO)-symposium
  - Op de praktijk gerichte multidisciplinaire nascholing waarbij de link wordt gelegd tussen casuïstiek, recente (laatste 3 jaar) richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.
  - In het eerste deel ligt de nadruk op de praktische benadering van diagnostiek en behandeling aan de hand van de richtlijn. In het tweede deel worden kennislacunes en/of innovaties besproken aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek waarbij een brug geslagen kan worden tussen algemeen kinderartsen en onderzoekers voor lopend of toekomstig onderzoek.
  - Duur 60-90 minuten, presentatie interactief en door combinatie van academische en niet-academische kinderartsen.
 • Overige symposia/workshops
  Over nieuwe manieren van diagnosticeren, behandelen, communiceren, opleiden of werken of over ethische of maatschappelijke ontwikkelingen of dilemma’s. Duur 60-90 minuten.
 • Pedtalks
  Ook dit jaar geven we u graag een podium om een persoonlijk getinte voordracht te houden over een onderwerp dat u belangrijk vindt. Duur 15 minuten.

Selectie
Uit alle ingezonden symposia/workshops zal de Congrescommissie een selectie maken. Wij vragen de indieners van de geselecteerde symposia/workshops om uiterlijk 1 mei 2021 het definitief uitgewerkte programma, inclusief de namen van sprekers in te dienen.

Deadline
Deadline voor inzending is uiterlijk 10 januari 2022.
Het is niet langer mogelijk een symposium/workshops in te dienen voor het NVK congres 2022. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met: mmeuffels@scem.nl