NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Symposia en workshops

Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium. Daarnaast nodigt de Congrescommissie elk jaar vijf secties uit om een symposium of workshop te presenteren met een uitdrukkelijk nascholingskarakter. Alle secties worden in de gelegenheid gesteld om eens per drie jaar een symposium op het congres te presenteren. De congrescommissie stelt een limiet aan het aantal sprekers: voor symposia max. vijf sprekers en voor workshops max. drie sprekers.

Sprekers op geselecteerde symposia en workshops kunnen tegen het gereduceerde tarief deel nemen aan het congres. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2021.

De volgende formats hebben de voorkeur van de Congrescommissie:

  • Jaar in vogelvlucht: symposium met korte presentaties waarin de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar aan bod komen. Duur 60-90 minuten.
  • Praktijk, Richtlijn en Onderzoek (PRO)-symposium 
    • Op de praktijk gerichte multidisciplinaire nascholing waarbij de link gelegd wordt tussen casuïstiek, recente (laatste 3 jaar) richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek
    • In het eerste deel ligt de nadruk op de praktische benadering van diagnostiek en behandeling aan de hand van de richtlijn. In het tweede deel worden kennislacunes en/of innovaties besproken aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek waarbij een brug geslagen kan worden tussen algemeen kinderartsen en onderzoekers voor lopend of toekomstig onderzoek
    • Duur 60-90 minuten, presentatie interactief en dor combinatie van academische en niet-academische kinderartsen
  • Overige symposia/workshops over nieuwe manieren van diagnosticeren, behandelen, communiceren, opleiden of werken of over ethische of maatschappelijke ontwikkelingen of dilemma’s. Duur 60-90 minuten.
  • Pedtalks. Ook dit jaar geven we u graag een podium om een persoonlijk getinte voordracht te houden over een onderwerp dat u belangrijk vindt. Duur 15 minuten

Selectie
Uit alle ingezonden symposia/workshops zal de commissie een selectie maken. Wij vragen de indieners van de geselecteerde symposia/workshops om uiterlijk 1 mei 2021 het definitief uitgewerkte programma, inclusief de namen van sprekers, aan ons te mailen.