NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Wetenschappelijke abstracts


Presentatie van onderzoeksresultaten tijdens verschillende sessies
Binnen de pijler wetenschap is er naast de wetenschappelijke symposia ruimte voor het presenteren van onderzoeksresultaten van onderzoekers middels SLAM-sessies en korte vrije voordrachten. Inzendingen worden beoordeeld ten aanzien van:

  • Kwaliteit van het onderzoek
  • Mate van vernieuwing van de uitkomsten voor de toekomst van de kindergeneeskunde. 
  • Promovendi en jonge onderzoekers krijgen voorrang. 

Wetenschappelijk onderzoek wordt geselecteerd voor presentatie in één van de volgende sessies:

  • Een SLAM-sessie. Daarbij worden korte presentaties van 3 minuten gegeven (in het Nederlands), gevolgd door 3 minuten discussietijd per presentatie.
  • Een vrije voordrachten sessie. Hierin worden abstracts op onderwerp geselecteerd en gepresenteerd in 7 minuten, gevolgd door discussie.

Voorwaarden
Voor het indienen van wetenschappelijke abstracts hanteert de commissie de volgende voorwaarden:

  • Het moet geschreven zijn in het Nederlands. 
  • Het mag maximaal 300 woorden bevatten. 
  • Je mag maximaal 1 abstract per persoon (als eerste auteur) indienen. 

Indienen
Is alles duidelijk? Dan kun je nu je abstract indienen. De deadline hiervoor is 15 februari 2024.

Selectie en training
Inzenders van een geselecteerd abstract voor een SLAM-sessie leren tijdens een verplichte gratis presentatietraining om de essentie van hun onderzoek in slechts 3 minuten te presenteren. De training vindt begin april 2024 plaats in de regio Utrecht.

Lees ook de Handleiding financiële regelingen NVK congres 2024