NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Werkgroep Passende Zorg

Iedereen wil kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dit komt echter toenemend onder druk te staan. Onze samenleving verandert razendsnel en staat voor een aantal grote inhoudelijke opgaven op het gebied van zorg en gezondheid. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt volop ingezet op passende zorg. Binnen de kindergeneeskunde is de beweging richting passende zorg al langer in gang gezet en lopen er al diverse mooie programma’s en initiatieven waar met veel energie en motivatie aan wordt gewerkt. De werkgroep passende zorg heeft als doel passende zorg initiatieven binnen de kindergeneeskunde te stimuleren en verder te brengen.

Beleidsnotities ter achtergrond op Passende zorg

Werkgroep
Op dit moment wordt de werkgroep vormgegeven. Heb je interesse om deel te nemen in de werkgroep? Of heb je een passende zorg initiatief dat je wilt delen? Je kunt het hieronder aangeven.

Contact NVK-bureau
Triston Berkenbosch 
E: passendezorg@nvk.nl
T: 088 - 282 33 23