NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

Betere zorg voor vluchtelingkinderen
In Nederland geboren kinderen kunnen rekenen op goede zorg, al vanaf de zwangerschap van de moeder. Voor vluchtelingkinderen, die vaak pas op latere leeftijd naar Nederland komen, ligt dat anders. De Expertisegroep Global Child Health zet zich in voor kinderen van vluchtelingen bij wie de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen. Voor kinderartsen die vluchtelingen zien verzorgt de expertisegroep sinds 2017 actuele informatie over veelvoorkomende problematiek rond aandoeningen, procedures en financiering van zorg. Ook ontwikkelde de expertisegroep de multidisciplinaire richtlijn Vluchtelingkinderen, met als doel dat deze kinderen net als Nederlandse kinderen onderzocht worden op mogelijke gezondheidsrisico’s.

Betere zorg in derdewereldlanden
De Expertisegroep Global Child Health richt zich naast de zorg voor vluchtelingkinderen in Nederland ook op de gezondheidszorg voor kinderen in derdewereldlanden. De expertisegroep, die deel uitmaakt van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG), streeft ernaar de kwaliteit van de tropische kindergeneeskunde te bevorderen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website van de Expertisegroep Global Child Health. Elk lid van de NVK en of NVTG kan lid worden van de expertisegroep. De contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Leidraad
Op initiatief van de NVK is de ‘Leidraad nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen’ ontwikkeld. Deze leidraad is tot stand gekomen onder voorzitterschap van Albertine Baauw – kinderarts, Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, voorzitter van de Expertisegroep Global Child Health van de NVK en directeur EKANN ­– en met medewerking van Stichting Kind & Ziekenhuis en dr. Mariëtte Hoogsteder, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Jeugd & Gezondheid van het Amsterdam Public Health research institute.

>> Ga naar de leidraad

EKANN
Op het gebied van de zorg voor vluchtelingenkinderen werkt de NVK onder meer samen met EKANN, het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland. Bij dit landelijke expertisecentrum kunnen artsen terecht die in hun dagelijkse praktijk werken met vluchtelingenkinderen.

>> Meer informatie over EKANN

 

 A. (Albertine) Baauw
A. (Albertine) Baauw
Voorzitter
 J. (Jeanine) Punt
J. (Jeanine) Punt
Secretaris
 P. (Perijne) Vellekoop
P. (Perijne) Vellekoop
Penningmeester
 G.J.A. (Gertjan) Driessen
G.J.A. (Gertjan) Driessen
Bestuurslid Sectie
 J.M.H. (Anne Marie) Keus
J.M.H. (Anne Marie) Keus
Bestuurslid Sectie