NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

Concilium Paediatricum/Plenaire Visitatiecommissie (CP/PVC)  

Het Concilium Paediatricum/Plenaire Visitatiecommissie (CP/PVC) stelt zich tot doel de opleiding tot kinderarts en het onderwijs voor kinderartsen in opleiding te bevorderen. De taken zijn als volgt omschreven:

  • Het vaststellen van de specifieke eisen voor de opleiding tot kinderarts en deze vastleggen in het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Het bestuur legt het LOP ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.
  • Het adviseren van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) over de eisen waaraan de opleiders en opleidingsinrichtingen moeten voldoen. Het CGS legt de eisen vast in het Kaderbesluit CGS.
  • Het adviseren van de RGS over de instelling van de opleidingsvisitatiecommissie, wier taak is omschreven in het Huishoudelijk Reglement van de KNMG en waarvoor de KNMG een visitatiereglement heeft vastgesteld.
  • Eén CP/PVC-lid vertegenwoordigt de NVK namens het bestuur in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Het CP/PVC heeft de bevoegdheid om zelfstandig advies aan het CGS en de RGS uit te brengen ten aanzien van de eisen voor de opleiders en opleidingsinrichtingen en de opleidingsvisitatiecommissie.

Contact NVK-bureau
E: cp@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06

 D.K. (Diederik) Bosman
D.K. (Diederik) Bosman
Voorzitter
 A.A.E.M. (Janielle) van der Velden
A.A.E.M. (Janielle) van der Velden
Voorzitter
 S.W. (Selma) Lavrijsen
S.W. (Selma) Lavrijsen
Secretaris
 M.A. (Manuel) Baarslag
M.A. (Manuel) Baarslag
lid

Portefeuille 
Junior afdeling en Opleiding

OOR Nijmegen

Voorzitter Junior - afdeling
Afdeling Jonge Klaren
Concilium Pediatricum
Europa
 

 

MeerMinder tonen…
 J.C. (Jaime) Smal
J.C. (Jaime) Smal
lid
 F. (Floor) Stadhouders
F. (Floor) Stadhouders
lid

OOR Rotterdam

Portefeuille
Concilium Pediatricum
Persoonlijke ontwikkeling (C&S)
RGS geschillen-commissie
Visitatie

MeerMinder tonen…
 M.F. (Maartje) van Velzen
M.F. (Maartje) van Velzen
lid