NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Samenwerkingen

De SKA werkt nauw samen met onder meer de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische immunologie (NVvAKi), waarin internisten-allergologen, KNO-artsen en kinderartsen met interesse voor allergologie verenigd zijn. Ook is er een goede samenwerking met de Diëtisten Alliantie Voedsel Overgevoeligheid (DAVO) waarin een groep diëtisten gespecialiseerd in voedselovergevoeligheid (voedselallergie en voedselintolerantie) zeer actief is.