NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 29 jun 2022

Trombocytentransfusies bij kinderen met kanker

De richtlijn Trombocytentransfusies bij kinderen met kanker is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten) gelden.

Voorzitter van de werkgroep:

  • Mevrouw E. (Erika) Heerema

Op initiatief van
NVK

Datum publicatie
juli 2022

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 29-06-2022

Definities

De richtlijn betreft kinderen met kanker van 0 tot 18 jaar die een profylactische trombocytentransfusie moeten ondergaan.
In deze richtlijn worden alleen en specifiek indicaties voor profylactische trombocytentransfusies beschreven. Andere (medicamenteuze) interventies of factoren die van invloed zijn op (de verbetering van) de stolling van de patiënt vallen buiten de scoop van deze richtlijn. Trombocytentransfusies bij actief bloedverlies (therapeutische transfusies) vallen daarmee ook buiten de scoop van deze richtlijn. 

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 600 kinderen kanker. Met het stijgen van de overleving van kinderen met kanker, is er meer plaats gekomen voor het verlagen van morbiditeit (door de behandeling) en het verhogen van kwaliteit van leven. Er is veel aandacht voor deze zorg, die ondersteunende zorg wordt genoemd. Nog steeds is er veel variatie in de aanbevelingen die worden gebruikt in de klinische praktijk, wat een negatieve invloed heeft op deze ondersteunende zorg. Hierom is het belangrijk om evidence-based richtlijnen te ontwikkelen.


In deze evidence-based richtlijn, ontwikkeld door een multidisciplinaire groep, bespreken wij alle relevante aspecten per onderwerp en bespreken we uitgebreid alle voor- en nadelen. Dit alles leidt tot een afgewogen beslissing, en bijbehorende aanbeveling.

Belangrijke onderwerpen in de ontwikkeling van deze richtlijn zijn dus de zaken uit het dagelijks leven van kinderen met kanker en hun ouders en de interventies waarmee zij tijdens hun behandeling te maken krijgen, o.a.:

1) Trombocytentransfusies algemeen of per ziektebeeld (denk aan kinderen met ALL of AML, kinderen met sepsis)
2) Trombocytentransfusies voorafgaand aan een procedure (denk aan voorafgaand aan een grote operatie, inbrengen van een lijn, een lumbaalpunctie).

Voor meer informatie over de erytrocyten transfusies verwijs ik u graag naar de richtlijn: “Erytrocytentransfusies bij kinderen en neonaten met kanker”.

Deze samenvatting werd ontwikkeld door:

  • Debbie Stavleu
  • Erik Loeffen

Versieinfo samenvatting
Deze NVK samenvatting is gemaakt in juni 2022

 

Een samenvatting van alle aanbevelingen is te vinden op [pagina 7-13].

Deze samenvatting is bedoeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met kanker, en gaat over kinderen met kanker die een profylactische trombocytentransfusie moeten ondergaan.

Ja, door NVK bestuur
NVK-richtlijn

Snel naar

Documenten
Externe links
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt