NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 12 dec 2012

Antistolling, Landelijke Standaard Keten

De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) is in opdracht van VWS opgesteld door de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. De LSKA is ontwikkeld in een projectgroep van zorgprofessionals en velddeskundigen afgevaardigd door de landelijke stuurgroep. In deze projectgroep waren vertegenwoordigd de FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH, Verenso en de Hart & Vaatgroep.

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de stuurgroep:

  • mw.  dr. C.H. van Ommen, kinderhematoloog
  • dr B. Straver, kindercardioloog

Op initiatief van
Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling / CBO
 

Datum publicatie
12 december 2012
 

Laatste revisie
Juli 2014
 

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur in 2012

Geaccordeerd
Ja, door NVK bestuur
Richtlijn Extern

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt