NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 15 dec 2018

KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is ontwikkeld in opdracht van het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vastgesteld door het KNMG Federatiebestuur op 15 november 2018. In deze meldcode is ook het Afwegingskader verwerkt, stap 5 van het stappenplan. De meldcode is in werking getreden per 1 januari 2019.

De NVK is nauw betrokken geweest via de Artsencoalitie KNMG en vertegenwoordigd door:

  • Prof. dr. E.M. van de Putte, kinderarts Sociale Pediatrie
  • Dr. S.A.A. Wolt-Plompen, kinderarts
  • Dhr. K.E. Illy, voorzitter NVK

Deze meldcode is mede tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op initiatief van:
KNMG

Datum publicatie:
2018

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15-11-2018

Geaccordeerd
Ja, door NVK bestuur

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt