ADHD

Zorg voor kinderen met ADHD of psychiatrische stoornissen door de kinderarts valt onder de Jeugdwet (en niet de Zorgverzekeringswet). Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten (en niet de zorgverzekeraars) verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugd GGZ. Op deze pagina vindt u meer informatie over jeugd GGZ door de kinderarts.

Relevante bestanden
Presentatie VNG info-avond ADHD 8 april 2015
Presentatie 'Aanbesteden met plezier' info-avond 8 april 2015
Rapport Kindergeneeskunde (Afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet), 13 april 2015 (ZIN)
Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen 
Addendum Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen
Informatieprotocol beleidsinformatie jeugd v3
 

Relevante links

Brief VWS 23 juni 2015 aan de Tweede Kamer over Afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet
Bericht NZa 1 juli 2015 'Psychiatrische stoornissen en overheveling jeugd-GGZ’
Bericht CBS aanleveren van gegevens Jeugdhulp 


Algemene links
Website Voor de jeugd van VWS, VenJ en VNG
Website over jeugdhulp van de VNG 
Website beleidsinformatie CBS Jeugd


Relevante berichten NVK

14-01-2016 - Jeugdwet verplicht tot aanleveren beleidsinformatie
14-01-2016 - Veel gestelde vragen jeugd-GGZ door kinderartsen
14-01-2016 - Declaraties GGZ-Zorg door kinderartsen
28-07-2015 - Handreiking curatieve GGZ zorg door de kinderarts beschikbaar 
28-07-2015 - Informatie over ‘hard’ afsluiten van zorgproducten psychiatrische stoornissen 
01-07-2015 - ZIN-rapport afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (ZIN) beschikbaar

29-04-2015 - Presentaties ADHD-avond beschikbaar
27-02-2015 - Ledenavond ADHD-zorg 8 april 2015
12-01-2015 - Informatie over ‘hard’ afsluiten van zorgproducten ADHD
24-12-2014 - Continuïteit voor ADHD-zorg door kinderartsen 
03-12-2014 - Behandeling ADHD door kinderarts in 2015 geborgd

 

Nieuws Beroepsbel.

U moet de module eerst configureren m.b.v. "Weergave Opties"

Mijn sectie