NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Update NSCK-signalering Acute onverwachte postnatale collaps

04 mei 2021Nieuws
In 2019 startte de signalering Acute onverwachte postnatale collaps. In het eerste jaar zijn er 17 kinderen gemeld bij het NSCK. In het tweede jaar waren dat er 21. De onderzoekers geven een update over hun onderzoek en signalering: Allereerst heel…

Meer aandacht voor kind bij heropenen samenleving

22 apr 2021Nieuws
Over het scenario voor het ‘heropenen’ van de samenleving is goed nagedacht, behalve als het gaat om alles wat met kinderen te maken heeft. Dat zegt NVK-voorzitter en OMT-lid Károly Illy bij Goedemorgen Nederland. Het weer mogelijk maken van…

Open call Europese Commissie COVID-19

22 apr 2021Nieuws
De Europese Commissie heeft extra gezondheidszorg calls opengesteld op het gebied van COVID-19 en varianten daarop. De Reference Documents hiervoor zijn via de volgende link beschikbaar: Reference Documents (europa.eu). De twee extra health topics staan open…

Medici in De Achterkant van het Gelijk

22 apr 2021Nieuws
Tegen welke dilemma’s lopen medici aan? Wat deugt en wat deugt niet? Alexander Pechtold bevraagt in De Achterkant van het Gelijk zes medici op de ethische principes waardoor zij zich laten leiden: Philip Scheltens (Onderzoeker alzheimer), Ruud Bekkers…

Gehonoreerde projecten SPIN bekend

15 apr 2021Nieuws
De Commissie SPIN heeft drie projecten gehonoreerd voor het doen van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde. Na beoordeling en weging van de zeven ingediende vooraanvragen door zowel externe referenten als de Commissie SPIN is de keus op de volgende…
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen. De website van de NVK is ingericht door en voor kinderartsen. Heeft u patiëntgerelateerde vragen? Dan verwijzen we u graag door naar:
thuisartsen.nl