Kinderartsen

 • 12-06-2018: Eindsymposium 'Kindzorg zonder Muren'
 • 14 juni 2018: ALV
 • Presentaties discussieavond 'Gezond roosteren'
 • Vacatures
 • Richtlijnen overzicht
 • Onderzoek levens-eindezorg 1-12 jaar
 • Ledenlijst
 • NVK Forums

Op donderdag 14 juni 2018 vindt van 11.00-12.45 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV wordt stilgestaan bij de resultaten van de NVK in de eerste maanden van 2018. Ook worden de jaarstukken 2017 ter goedkeuring voorgelegd en zal kandidaat-bestuurslid, Tom de Koning, zich voorstellen. Hier vindt u de documenten die u ter voorbereiding kunt lezen.

 

Op 21 februari 2018 organiseerde de NVK een discussieavond rondom het thema ‘Gezond roosteren’. Vijf kinderartsen presenteerden de wijze waarop ‘Gezond roosteren’ inmiddels in hun ziekenhuis is geïmplementeerd. Hier vindt u de presentaties.

Richtlijnen overzicht

Alle richtlijnen van NVK, NVK-secties en andere richtlijnen relevant voor de kindergenees-kunde op een rij.

 

Werkboeken overzicht

Alle werkboeken kindergeneeskunde op een rij

Ledenlijst

Zoekt u contact met een collega NVK-lid? U vindt zijn of haar gegevens in de online ledenlijst (alleen toegankelijk voor leden).

NVK Forums

Discussies over kindergenees-kunde en overige onderwerpen (alleen toegankelijk voor leden).
 


Onderzoek

 • NSCK: nu melden
 • NSCK startpagina
 • Hielprikscreening
 • TULIPS
 • Kinderarts & Wetenschap

Hielprikscreening


Vanuit de NVK zijn diverse adviescommissies bij de hielprikscreening betrokken.

 

TULIPS

De NVK is verbonden met het initiatief voor jonge onderzoekeers Training upcoming leaders in pediatric science (TULIPS).

Kinderarts & Wetenschap
        


Publiek, zorgprofessionals

 • NVK-Congres 13-15 juni 2018
 • Wat doet de NVK?
 • Werkgroep Kind en slaap
 • Werkgroep Foetale Neurologie

Wat doet de NVK?

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zet zich in voor de gezondheidszorg voor kinderen.
 


Kinderarts en samenleving

 • Kinderarts en samenleving nr. 2 juni 2018
 • Over Kinderarts en samenleving
 • Abonnement
 • Digitaal archief

Kinderarts en samenleving is het journalistieke verenigingstijdschrift van de NVK. Het blad verschijnt 3 keer per jaar en wordt kosteloos toegestuurd aan alle leden van de NVK. NVK-leden hebben bovendien gratis toegang tot het digitale archief van Kinderarts en samenleving

Bent u geen lid, maar heeft u wel interesse in Kinderarts en samenleving?

Voor 25,- euro per jaar ontvangt u het blad 3 keer per jaar thuis op de mat.

Een abonnement aanvragen? Mail naar nvk@nvk.nl.

NVK-leden hebben gratis toegang tot het digitale archief van Kinderarts en samenleving. Hier vindt u de eerder verschenen nummers van het blad.


Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie

 

No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

Shire farbyshire aandachtshire huntershire gaucher