Monitoring ADHD zorg

Via een e-mail heeft de BBC u gevraagd deel te nemen aan een korte inventarisatie over ADHD zorg. Deze inventarisatie werd ook in april 2015 gedaan. Toen reageerden 46 contactpersonen werkzaam in 42 algemene ziekenhuizen, 4 ZBC’s en geen UMC. 36 Algemene ziekenhuizen wilden ADHD zorg blijven leveren in 2015 en 30 in 2016. Er was nauwelijks ervaring met onderhandelingen over inkoop van zorg door gemeenten.

Door onderstaand formulier in te vullen draagt u bij aan de monitoring van de ADHD zorg door de kinderarts in Nederland. 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Norbert van den Berg, voorzitter BBC

Enquête monitoring ADHD zorg

Mijn sectie