Werkgroep Foetale Neurologie

De Werkgroep Foetale Neurologie is geen werkgroep van de NVK, maar maakt wel gebruik van de infrastructuur van de NVK-website.

Werkgroep Foetale Neurologie

Leden

Maartje Boon (kinderneuroloog UMCG)
Inge Cuppen (kinderneuroloog UMCU)
Corrie Erasmus (kinderneuroloog Radboud MC)
Sylvia Klinkenberg (kinderneuroloog MUMC)
Suzanne Koudijs (kinderneuroloog MUMC)
Cacha Peeters-Scholte (kinderneuroloog LUMC) - voorzitter
Laura van de Pol (fellow kinderneurologie VUmc) - secretaris
Liesbeth Smit (kinderneuroloog Erasmus MC)
Linda de Vries (kinderneuroloog UMCU)
Michèl Willemsen (kinderneuroloog Radboud MC)
 

Contact
Email: werkgroepfoetaleneurologie@lumc.nl 
 

Over deze werkgroep
De Werkgroep Foetale Neurologie is een samenwerkingsverband tussen de academisch werkende kinderneurologen, die betrokken zijn bij counseling van ouders van het ongeboren kind met neurologische afwijkingen.

De werkgroep onderhoudt nauwe banden met de moederspecialismen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Daarnaast is de werkgroep verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie en heeft het nauwe relaties met de Nederlands Vlaamse werkgroep neonatale neurologie. Verder werken de leden van de werkgroep Foetale Neurologie in ieder Universitair Medisch Centrum samen met het foetale team, dat o.a. gevormd wordt door perinatologen, arts-echoscopisten, neonatologen, klinisch genetici, neuroradiologen, en neuropathologen.

 

Doel
Het doel van de werkgroep is de zorg voor het ongeboren kind met een neurologische afwijking te bevorderen, door:

  • Het uniformiseren en verbeteren van de counseling aan de ouders, o.a. door het opstellen van werkwijzen, het geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen.

  • Het vervolgen van geselecteerde patiënten populaties op de polikliniek en het bijhouden van de neurologische uitkomst met het doel om meer kennis te verwerven over deze aandoeningen in de toekomst.

  • Het bieden van een forum voor intercollegiale raadpleging.

  • Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen door het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia, en het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.
     

Lidmaatschap
Het Lidmaatschap van de Werkgroep Foetale Neurologie staat open voor alle kinderneurologen (in opleiding), die zich bezighouden met het counselen van ouders van het ongeboren kind met een neurologische afwijking. Op dit moment worden er nog geen kosten in rekening gebracht voor lidmaatschap.

Mijn sectie