Expertisegroep Innovatie

Over de Expertisegroep Innovatie

De Expertisegroep Innovatie heeft als missie actuele ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de kindergeneeskunde te volgen, te beïnvloeden en vorm te geven. Hierin staat participatory healthcare centraal en de innovaties in dienst hiervan. De zorg gaat de komende jaren enorm veranderen en de kindergeneeskunde moet hierin mee. We willen de kinderarts ondersteunen in het vormgeven van zijn nieuwe rol. De innovaties zijn er vaak al, maar halen nog onvoldoende de werkvloer: de werkgroep innovatie wil deze brug bouwen. Zo gaat ons vak mee met de toekomst en kunnen we onze patiënten echt centraal stellen.
 

Binnen onze expertisegroep hebben we verschillende aandachtsvelden:

  1. eHealth
  2. Participatory healthcare
  3. ICT / EPD's

 

Concreet kun je hier o.a. aan denken:

  • Netwerkfunctie op allerlei gebieden binnen participatory healthcare, innovatie, eHealth, ICT, etc.
  • Inventarisatie van eHealth initiatieven binnen de kindergeneeskunde. Mogelijkheid bieden van elkaar te leren.
  • Inzichtelijk maken bruikbare apps en andere innovatieve tools in direct patientencontact.
  • Platform bieden voor uitwisseling van best practice op het gebied van EPD’s.
  • Of klik hier voor ons jaarplan.

 

Wil je meer weten of heb je interesse in deelname aan de expertisegroep; neem dan contact op via innovatie@nvk.nl .

 

Samenstelling Expertisegroep

Nicole van Eldik (voorzitter)
Richard Schol
Anne de Pagter
Gerald Jaspers
Dorine Borensztajn
Sanne Nijhof

 

Contact NVK bureau

@: innovatie@nvk.nl / T: 088 - 282 33 06

 

Mijn sectie