Geneesmiddelen

Inleiding

Vanaf 1 januari 2017 is de NVK Commissie Geneesmiddelen actief. De voormalige Werkgroep Dure- en weesgeneesmiddelen is in deze commissie opgegaan. 

Loket voor vragen

Heeft u een vraag over de beschikbaarheid en/of vergoeding van geneesmiddelen (gewone of add-ons), dan kunt u deze voorleggen aan de Commissie Geneesmiddelen via nvk@nvk.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag over een geneesmiddel, dan kunt u terecht bij het Kinderformularium via info@nkfk.nl.

Actuele tekorten en substitutie

Zie voor een overzicht van actuele tekorten en substitutie het Kinderformularium.

Doorgeleverde bereidingen

Informatie over de werkwijzen en vergoeding van doorgeleverde bereidingen vindt u op de website van het Kinderformularium

Add-on medicatie

Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling in het ziekenhuis (dus naast het DBC-zorgproduct) in rekening kunnen worden gebracht. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland wordt maandelijks een actuele lijst met stofnamen indicaties aanspraak add-on G-standaard gepubliceerd. 

Informatie

  • Een presentatie over het nieuwe beleid, de voorgeschiedenis en een lijst met contactpersonen bij de secties;
  • De lijst van alle geregistreerde en off-labelindicaties met daarbij ook de uniforme informatie van de zorgverzekeraars of de patiënt aanspraak kan maken op vergoeding. Dit is een hulpbestand, dat goed bruikbaar is als overzicht, maar dat niet de werkelijkheid in de ziekenhuizen representeert. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen heeft dit zogenaamde masterbestand verrijkt met een selectie van indicaties voor kinderen. Lees eerst goed de toelichtingen in het masterbestand.  
  • Een beslisboom voor het beoordelen van nieuwe off-label add-on indicaties (via de secties).


Relevante bestanden

Presentatie
Masterbestand (januari 2017, zie voor een actuele lijst de website van ZN)
Beslisboom


Relevante links

www.add-on-2017.nl
nkfk.nl


Relevante berichten

Per 1 januari 2017 collectief beleid add-ons


 

 

Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie