Opleiding tot algemeen kinderarts

  • Programma Cursorisch Onderwijs
  • TOP 2020

Programma Cursorich Onderwijs
Klik hier voor Programma Cursorisch Onderwijs

 

TOP 2020

Klik hier voor TOP 2020


Opleiding tot subspecialist

  • Fellowmelding
  • Registratie als subspecialist
  • Herregistratie als subspecialist
  • Erkenning als subsp. opleiding

Direct naar aanmelding als fellow

Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Direct naar de registratie subspecialist

Klik hier om direct naar de registratie als subspecialist te gaan.

Direct naar Herregistratie als subspecialist

 

Klik hier om direct naar de herregistratie als subspecialist te gaan.

Direct naar Erkenning als subsp. opleiding

 

Klik hier  voor meer info over dit onderwerp en de formulieren.


Mijn sectie