Call for Abstracts

De Congrescommissie nodigt u graag uit om mee te denken over de invulling van het programma. Daarvoor kunt u tot 4 november 2019 de volgende zaken indienen:

 • abstracts met onderzoeksresultaten
 • symposia door secties, commissies of samenwerkingsverbanden anderszins
 • workshopvoorstellen
 • presentaties over recente innovaties in de kindergeneeskunde 

Namens de Congrescommissie alvast veel dank voor uw bijdragen!

---

Abstracts wetenschappelijk onderzoek

De abstract-selectiecommissie zal een selectie maken uit de ingezonden abstracts aan de hand van dit beoordelingsformulier. De commissie geeft voorrang aan recente resultaten van promovendi en jonge onderzoekers.

Wetenschappelijk onderzoek zal gepresenteerd worden tijdens een SLAM-sessie. In een SLAM-sessie worden korte presentaties van drie minuten gegeven (in het Nederlands), gevolgd door drie minuten discussietijd per presentatie. Inzenders van een geselecteerd abstract worden in een verplichte gratis presentatietraining rond april/mei, locatie regio Utrecht) geleerd om de essentie van hun onderzoek in slechts drie minuten te presenteren. Het beste abstract zal beloond worden met de NVK Abstract Prijs 2020. De abstracts (in het Nederlands, max. 300 woorden, maximaal 1 abstract per persoon als eerste auteur) kunnen worden ingediend via deze link
Deadline voor inzending is 4 november 2019.

 

Symposia

Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium. Daarnaast nodigt de Congrescommissie elk jaar vijf secties uit om een symposium of workshop te presenteren met een uitdrukkelijk nascholingskarakter. Alle secties worden in de gelegenheid gesteld om eens per drie jaar een symposium op het congres te presenteren. De congrescommissie stelt een limiet aan het aantal sprekers: voor symposia max. vijf sprekers en voor workshops max. drie sprekers.

Sprekers op geselecteerde symposia en workshops kunnen tegen het gereduceerde tarief deel nemen aan het congres. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2020.


De volgende formats hebben de voorkeur van de Congrescommissie:

 • Jaar in vogelvlucht: symposium met korte presentaties waarin de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar aan bod komen. Duur 90 minuten.
 • Praktijk, Richtlijn en Onderzoek (PRO)-symposium 
  • Op de praktijk gerichte multidisciplinaire nascholing waarbij de link gelegd wordt tussen casuïstiek, recente (laatste 3 jaar) richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek
  • In het eerste deel ligt de nadruk op de praktische benadering van diagnostiek en behandeling aan de hand van de richtlijn. In het tweede deel worden kennislacunes besproken aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek waarbij een brug geslagen kan worden tussen algemeen kinderartsen en onderzoekers voor lopend of toekomstig onderzoek
  • Duur 90 minuten, presentatie interactief en dor combinatie van academische en niet-academische kinderartsen
 • Overige symposia/workshops over nieuwe manieren van diagnosticeren, behandelen, communiceren, opleiden of werken of over ethische of maatschappelijke ontwikkelingen of dilemma’s. Duur 90 minuten.

 

Selectie

Uit alle ingezonden symposia/workshops zal de commissie een selectie maken. Wij vragen de indieners van de geselecteerde symposia/workshops uiterlijk 15 januari 2020 het definitief uitgewerkte programma, inclusief de namen van sprekers, aan ons te mailen.

Voor het indienen van een Symposium/workshop (samenvatting max. 250 woorden): mail uw voorstel naar jdesel@scem.nl
Deadline voor inzending is 4 november 2019.

 

Inspirerende innovaties

Wij willen u graag de mogelijkheid bieden om anderen te inspireren met nieuwe inzichten of een nieuwe werkwijze. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan successen op een breed kindergeneeskundig gebied, zoals implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten, verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid, patiëntvriendelijke zorg of een bijzondere opleidingsaanpak. Uit de inzendingen zullen enkele onderwerpen worden geselecteerd voor presentatie. Voor het indienen van een Inspirerende Innovatie (samenvatting max. 250 woorden): mail uw voorstel naar jdesel@scem.nlDeadline voor inzending is 4 november 2019.

 

Informatie

Voor verdere informatie over de programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaand correspondentieadres.

Met collegiale groet,


Namens de NVK-Congrescommissie 2020
Chris de Kruiff, voorzitter


Correspondentieadres:

SCEM
T.a.v. Judith Desel
Postbus 21
4196 ZG Tricht

E-mail: jdesel@scem.nl

Congres Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde