Europa

Een korte samenvatting:  de link naar pdf.

Bij deze ook de link naar de blogs van de (young)EAP.

De EAP en arts-assistenten

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop medisch specialisten in Nederland hun vak uitoefenen en arts-assistenten worden opgeleid. Nederlandse kinderartsen en arts-assistenten worden op Europees niveau vertegenwoordigd door de European Academy of Paediatrics (EAP). De EAP is de kindergeneeskundige sectie van de Europese Unie van Medisch Specialisten (UEMS). De UEMS vertegenwoordigt 37 Europese landen (waaronder Nederland, via de Federatie Medisch Specialisten) en heeft sterke contacten met de Europese Commissie en Parlement. Naast kindergeneeskundige verenigingen, zoals de NVK, zijn ook Europese subspecialistische verenigingen en individuele (kinder)artsen lid van de EAP. De EAP heeft twee pijlers: opleiding en pleitbezorging. De EAP behartigt de belangen van zieke kinderen in Europa, stelt Europese standaarden op voor de opleiding tot kinderarts en richt zich op het beschermen van de belangen van kinderartsen en arts-assistenten in Europa.

Opleiding

De EAP zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleiding tot kinderarts in Europa. De EAP is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en reviseren van het Europese opleidingsplan voor kindergeneeskunde en die van erkende subspecialistische opleidingen. Deze opleidingsplannen zijn niet bindend; op landelijk niveau wordt het opleidingsplan vastgesteld door de landelijke registratie-autoriteit. De Europese opleidingsplannen ondersteunen kinderartsen in veel landen binnen en buiten Europa bij discussies over het behoud van een adequate opleidingsduur en -inhoud en het vergemakkelijken van het werken over de grens. Op dit moment is de EAP samen met de Royal College of Paediatrics and Child Health (de Britse kindergeneeskundige vereniging) bezig met het ontwikkelen van een Europees Examen Kindergeneeskunde.

Pleitbezorging

Net als de NVK komt de EAP op voor betere leefomstandigheden voor kinderen en het naleven van de rechten van het kind. Thema’s waar de EAP zich voor in zet zijn o.a. een rookvrije jeugd, het bestrijden van marketing van ongezonde voeding en alcohol aan kinderen, het pleiten voor vaccinaties en tegengaan van antimicrobiële resistentie. Daarnaast komt de EAP op voor kwetsbare kinderen zoals kinderen die in armoede leven en vluchtelingenkinderen. Leden van de EAP kunnen zich aansluiten bij een of meerdere werkgroepen.

 

Art-assistenten

Sinds juni 2016 behartigt Lenneke Schrier (AIOS OOR-Leiden) binnen het bestuur van de EAP de belangen van arts-assistenten die in Europa worden opgeleid tot kinderarts. Zij doet dit als Europees afgevaardigde van de European Junior Doctors (EJD). De EJD vertegenwoordigt meer dan 300.000 arts-assistenten uit heel Europa en richt zich met name op het verbeteren van werkomstandigheden, mobiliteit en kwaliteitsstandaarden voor de opleiding. Bovendien is eerder dit jaar Young EAP opgericht, het EAP-netwerk van arts-assistenten kindergeneeskunde. Laila van der Heijden en Renske van Vugt vertegenwoordigen Nederland binnen Young EAP. Arts-assistenten kunnen ook lid worden van de EAP, tot de leeftijd van 35 jaar zelfs gratis. Leden van de EAP kunnen door deelname aan werkgroepen bijdragen aan het ontwikkelen van Europese richtlijnen en standpunten, betalen minder voor EAP-congressen en Mastercourses en hebben online toegang tot artikelen in het European Journal of Pediatrics